6
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۷ درآمد‌های دولت از فروش مالیات بر سیگار ۴۲.۹ درصد رشد داشته است.
ارسال دیدگاه