6
اسپانیا در دیداری دوستانه موفق شد در خانه ولز به پیروزی 4-1 دست پیدا کند.
ارسال دیدگاه