4
هواداران تراکتورسازی حضور پررنگی در ورزشگاه دارند.
ارسال دیدگاه