2
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: عربستان از سکوت مطلق جامعه جهانی و نهاد‌های بین‌المللی برای کشتار مردم یمن استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد مسئله روند مذاکرات صلح بین انصارالله و دولت عبدرب منصور هادی به نتیجه نخواهد رسید.
ارسال دیدگاه