2
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز اعلام کرد دو شهروند روس که لندن آن‌ها را به دست داشتن در پرونده مسمویت اسکریپال متهم کرده است، هیچ قانونی را در روسیه نقض نکرده‌اند و هیچ سابقه رسمی درباره نقض قوانین خارجی از سوی این دو نفر نیز وجود ندارد.
ارسال دیدگاه