3
نیمار، ستاره برزیلی پاری سن ژرمن در دیدار امشب تیمش مقابل سنت اتین غایب خواهد بود.
ارسال دیدگاه