3
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تمامی فعالیت‌های اپراتور هندی-ایرانی تحت نظر اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان انجام می‌گیرد.
ارسال دیدگاه