1
تعداد زیادی از مردم آمریکا در شهر‌های مختلف این کشور در پی برکناری «جف سشنز»، تظاهرات ضد ترامپ برگزار کردند.
ارسال دیدگاه