2
مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه خبر فروش سامانه گنبد آهنین به عربستان سعودی را تکذیب کردند.
ارسال دیدگاه