24
خواب کافی و با کیفیت مهم‌ترین عامل پر انرژی بودن افراد در طول روز می باشد. قدر خواب خوب و با کیفیت را تنها کسانی می‌دانند که به دلایل مختلف از آن محروم هستند. از مهم‌ترین دلایل مختل کننده خواب خوش می‌توان به شرایط محیطی، سبک یا سنگین بودن خواب و کیفیت نامناسب لوازم خواب اشاره کرد. لوازم خواب و به‌خصوص تشک، به دلیل این که به صورت مستقیم بر فرد اثر می‌گذارند، از دیگر عواملی که مورد اشاره قرار گرفته‌اند مهم‌تر هستند. یک تشک نامناسب به چند طریق می‌تواند برای سلامتی افراد مضر باشد.
ارسال دیدگاه