5
کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای ضمن مطرح کردن ادعا‌هایی بی‌اساس علیه کشورمان، ایران را مسئول حوادث اخیر در عراق و بصره عنوان کرده است.
ارسال دیدگاه