3
منتظر المهدی گفت: ناجا آخرین ایستگاه در بین بیست و اندی دستگاه و سازمان در امر ترویج و پاسداشت حجاب است، ولی وظایف خوبی در این زمینه انجام داده است.
ارسال دیدگاه