4
بمب گذاری انتحاری در سوریه منجر به کشته شدن 8 نفر از نیرو‌های دولتی شد.
ارسال دیدگاه