6
رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات گفت: براساس آمارهای ثبت شده در این اداره از آغاز سال تاکنون 2 هزار و 880 جواز سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در هرات اعطا شده است.
ارسال دیدگاه