3
مسئول شرکت جهان گشت گفت: در جلسه‌ای که با اتحادیه شرکت‌های سیاحتی و زیارتی داشتیم، به ما گفته شد که کشور عراق برای افغانستان و نیجریه ویزا صادر نمی‌کند.
ارسال دیدگاه