4
کارشناس علوم قرآنی گفت: قرآن کریم که باعث سعادت بشریت تا ابد خواهد شد در ماه مبارک رمضان نازل شد که با این اوصاف جایگاه این ماه مشخص است یعنی ماهی که سعادت بشر را تضمین می کند.
ارسال دیدگاه