4
درحالیکه هری کین به دلیل عملکردش در جریان شکست 2-1 انگلیس در مقابل کرواسی مورد انتقاد قرار گرفته، گرت ساوت‌گیت به دفاع از او برخاسته و می‌گوید کین هر کاری که می‌توانسته انجام داده. 
ارسال دیدگاه