6
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به همراه گروهی از حامیان حیوانات از روند زنده گیری سگ‌های بدون صاحب بازدید کرد.
ارسال دیدگاه