3
در هفته گذشته گروه خودرویی همگام با سایر نمادها در معاملات بازار با کاهش ارزش سهام روبرو شد و اُفت ارزش سهم‌ها در این گروه جای خود را به رکود شکنی هفته گذشته شاخص گروه خودرویی داد.
ارسال دیدگاه