2
دو کامیون حامل گوجه فرنگی قاچاق توسط ماموران گمرک در گمرک خسروی متوقف شد.
ارسال دیدگاه