4
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: ۵ گزینه انتخاب شده یک هفته فرصت دارند تا با توجه به اینکه کلیات برنامه ٥ ساله سوم شهرداری تهران مورد تایید نظر شورا قرار گرفته؛ برنامه و دیدگاه‌های خود را در چارچوب این برنامه و عملیاتی کردن آن در صحن شورای شهر ارایه دهند.
ارسال دیدگاه