2
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری دو نفر جاعل ویزا‌های کشور عراق و کشف 4 هزار ویزای جعلی خبر داد.
ارسال دیدگاه