3
پیکر آمنه سلامه، مادر شهیدان جهاد، فواد و عماد مغنیه با حضور جمع زیادی از مردم و شخصیت‎های لبنانی به خاک سپرده شد.
ارسال دیدگاه