3
انفجار بمب در یک تجمع انتخاباتی در شمال غربی پاکستان منجر به کشته شدن 4 تن شد.
ارسال دیدگاه