36
این روزها کلمه‌ قرعه‌کشی را اینجا و آنجا زیاد می‌شنویم. انواع مختلف آن را هم زیاد در فضای مجازی، تلویزیون و... دیده‌ایم.
ارسال دیدگاه