3
 کیفیت هوای تهران امروز پایتخت  با افزایش ۳ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص ۷۸ سالم است.
ارسال دیدگاه