3
پرتکرارترین سوال مخاطبان بانک مسکن با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک در مهرماه سال جاری مربوط به تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم بوده است.
ارسال دیدگاه