26
قیمت ارز در بازار بین بانکی امروز در حالی اعلام شد که قیمت ۲۲ ارز با کاهش روبه رو شد.
ارسال دیدگاه