5
سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت مرحوم قاسم افشار را تسلیت گفت.
ارسال دیدگاه