4
در هفته جاری، گروه پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، سایپا، ایران خودرو و ایران خودرو دیزل از ابتدا تا انتهای هفته با نوسان نسبتا منفی معامله شدند و گروه سایپا دیزل متوقف بود.
ارسال دیدگاه