2
با وجود ارز آوری بالای صادرات محصولات کشاورزی و همچنین هزینه کم برای سرمایه گذاری در این زمینه، می توان این بخش را جایگزین صادرات نفتی و محصولات هزینه بر کرد و از طرفی دیگر شاهد رونق کسب و کار تولید کنندگان داخل بود.
ارسال دیدگاه