17
 نوجوان ۱۶ ساله بابلسری به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا در منطقه ممنوعه غرق شد.
ارسال دیدگاه