4
فرانسه در واکنش به تهدیدات دولت ترامپ علیه دادگاه بین المللی لاهه درخصوص بررسی جنایات جنگی آمریکا، تعهد خود به این دادگاه را به طور عمومی اعلام کرد.
ارسال دیدگاه