8
جان لوییجی بوفون، دروازه بان ایتالیایی پاری سن ژرمن به تمجید از کارلو آنچلوتی سرمربی هموطن خود در ناپولی پرداخت.
ارسال دیدگاه