4
به چرخکار ماهر خانم و یکنفر اتوکار جهت همکاری در کرج محدوده رجایی شهر خیابان داریوش نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام چرخکار ماهر خانم و یکنفر اتوکار جهت همکاری در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه