5
رئیس مجموعه تئاترشهر گفت: نباید فراموش کنیم که تئاترشهر در یکی از پر رفت و آمد ترین مناطق شهر تهران قرار گرفته است و همین معضلی بزرگ برای بهبود فضای محیطی این مجموعه است اما مطئنماً تبدیل محوطه تئاترشهر به محیطی فرهنگی از برنامه های اصلی من در دوران ریاست این مجموعه خواهد بود.
ارسال دیدگاه