3
یک رستوران زنجیره‌ای معروف در چین مجبور به پرداخت غرامت سنگین شد.
ارسال دیدگاه