2
مانژوکیچ، فوتبالیستی که کمتر از آنچه باید ارج می‌دید و ستایش می‌شد اما دیشب نماد بارز روحیه‌ی جنگندگی تیم ملی کشورش، کرواسی بود. 
ارسال دیدگاه