3
یک هوادار خردسال انگلیسی به خاطر گریه هایش پس از شکست تیم ملی انگلیس مقابل کرواسی، در بین رسانه های مختلف معروف شده است.
ارسال دیدگاه