4
به یک خیاط مرد ماهر آشنا به امور کامپیوتر جهت همکاری در مشهد ، وکیل آباد ۷۲ نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ... نوشته استخدام خیاط مرد ماهر جهت همکاری در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه