5
مخاطبان خبرگزاری میزان می توانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان۱۴۳۹ شهر كرمانشاه را مشاهده کنند.
ارسال دیدگاه