5
ورزشگاه ولگوگراد آرنا با گنجایش 45 هزار نفر میزبان تنها 4 مسابقه جام جهانی 2018 روسیه خواهد بود.
ارسال دیدگاه