65
حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: موانعی که ما در مسیر توسعه داریم، استفاده از الگوهای وارداتی است. نبود عزم ملی و اقدام جهادی و سوء مدیریت هم از دیگر موانع مسیر توسعه بوده است.
ارسال دیدگاه