3
مورینیو معتقد است انگلیس باید به دلیل تمام نکردن کار در نیمه اول بازی مقابل کرواسی مورد انتقاد قرار بگیرد.
ارسال دیدگاه