3
رزمندگان انصارالله این هفته با حمله ویرانگری به جنوب عربستان تلفات مهمی به ارتش سعودی وارد کردند.
ارسال دیدگاه