5
وزیر نیرو گفت: اگر از همین حالا به مساله اصلاح مصرف و دور شدن از بدمصرفی توجه شود مطمئنا در این دو بخش مهم، تابستان امسال را بدون مشکل سپری می کنیم.
ارسال دیدگاه