3
هافبک ایرانی شلونسک وروتسلا در ترکیب این تیم مقابل زاگلبی لوبین حضور دارد.
ارسال دیدگاه