5
به تعدادی پرستار و مامای خانم در درمانگاه شبانه روزی در مشهد ، توس ۳۴ نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام تعدادی پرستار و ماما در درمانگاه شبانه روزی در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه