2
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران با اشاره به رشد اخیر متغیر‌های معاملاتی در بازار سرمایه، بار دیگر نسبت به تحرکات و نوسانات غیرعادی قیمت‌ها در بازار پایه هشدار داد.
ارسال دیدگاه