6
معاون پرورشی‌و‌فرهنگی وزارت آموزش‌و‌پرورش پیوند دانش‌آموزان با کتاب را یکی از بهترین راهکار‌ها برای دور نگه‌داشتن دانش‌آموزان از آسیب‌ها در فضای مجازی دانست.
ارسال دیدگاه